Vintage Kilim Stool 0920-H

$350.00 $450.00

Dia 17” x H18”